Výzvy 2020: Registrácia

 

Termín: do 4. septembra 2020 (vrátane)

Registračný formulár: pozri dolnú časť tejto stránky

 

Ako postupovať:


A: Prednášatelia a prezentéri

1. Zašlite vyplnený registračný formulár (pred alebo po zaslaní abstraktu).

2. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

3. Uhraďte registračný poplatok.

4. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

5. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

6. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.

 
B: Učitelia a študenti učiteľstva, publikum

1. Zašlite vyplnený registračný formulár.

2. Obratom dostanete potvrdenie o registrácii.

3. Ak si objednávate aj konferenčné služby, dostanete faktúru na ich úhradu.

Po jej zaplatení dostanete potvrdenie o rozsahu garantovaných služieb.

 
C: Vystavovatelia

1. Zašlite vyplnený registračný formulár.

2. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatk.

3. Uhraďte registračný poplatok.

4. Po zaplatení dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

 

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie potvrdenia o účasti (publikum), faktúry na zaplatenie konferenčného poplatku a na povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

 

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

 

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte v konferenčných materiáloch dňa 11. 9. 2020.

 

Výzvy2020: Registračný formulár