Spoločná konferencia učiteľov cudzích jazykov

Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku:

ako ďalej?

sa bude konať v Nitre 15. mája 2015

ako súčasť cyklu medzinárodných vedeckých konferencií

Language, Literature and Culture in Education

Webové sídlo konferencie:

https://www.jolace.com/conferences/sucasne-vyzvy-cudzojazycneho-vzdelavania-na-slovensku/