LLCE2017 Organisers and Boards

LLCE2016 is organised as a part of the following projects

 • 055UKF-4/2016: Tvorba digitálnych vysokoškolských učebníc a multimediálnej didaktickej podpory pre skupiny predmetov Metodológia lingvodidaktického výskumu a Metodológia literárnodidaktického výskumu
 • VEGA č. 1/0637/16 s názvom Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku
 • VEGA č. 1/0176/15: Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti
 • Experimentálne overovanie: Metodika CLIL v nižšom sekundárnom vzdelávaní (č. 2013-17361/52642:3-922)

         All the projects are funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.Viac tu: https://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2016/llce2016/organisers-and-boards/

LLCE2017 is organised as part of the following projects

 • KEGA 055UKF-4/2016: Creating multimedia support for teaching Methodology of Language Education and Literary Education
 • KEGA 055UKF-4/2016: Creating multimedia support for teaching Methodology of Language Education and Literary Education
 • APPV 15-0368: Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
 • APVV-15-0360: Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov
 • VEGA 1/0637/16: Developing diagnostic tools for evaluating phonematic awareness of pre-school pupils
 • VEGA 1/0176/15: Paradigms in education of health-challanged adults and seniors in residential care
 • VEGA 1/0596/15: The effect of extensive reading on foreign language production of lower secondary students
 • National Experiment No. 2013-17361/52642:3-922: CLIL in lower secondary education in Slovakia

All the projects are funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

       

Organisers

 • SlovakEdu, independent professional association, Slovakia, in cooperation with:
 • Faculty of Education, Trnava University, Slovakia
 • Faculty of Arts, St Cyril and Methodius University in Trnava, Slovakia
 • Faculty of Education, Masaryk University in Brno, Czech Republic
 • Institute of English and American Studies, Faculty of Arts, Presov University, Slovakia
 • Institute of Modern Languages and Literatures, Faculty of Human Studies, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
 • Department of Pedagogy, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

International Programme Board

Members of the International Scientific Board review and select from all the sent conference abstracts, as well as they assess all the sent conference papers/presentations/workshops/posters before their publishing in the conference publications. This conference applies the method of double blind peer reviewing when two members of the International scientific board or invited experts outside the board review both the abstracts and conference papers.
 
 • Assoc. Prof. Afroditi Athanasopoulou (University of Cyplus, Cyprus)
 • Prof. PaedDr. René Bílik, PhD. (Trnava University, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Robert Bird (Chicago University, the U. S. A.)
 • Assoc. Prof. Ivana Cimermanová (Prešov university, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Jitka Crhová (Universidad Autónoma de Baja California, México)
 • Prof. Alastair Graham-Marr (Tokyo University of Science, Japan)
 • Assoc. Prof. Ctibor Határ (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Juraj Hladký (Trnava University, Slovakia)
 • Prof. Jaroslav Kušnír (Prešov University, Slovakia)
 • Prof. Ladislav Lenovský (Univesity of St. Cyrilus and Methodius in Trnava, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Monika Máčajová (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Gabriela Magalová (Trnava University, Slovakia)
 • Prof. Gabriela Petrová (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Mária Pisoňová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Prof. Anton Pokrivčák (Univesity of St. Cyrilus and Methodius in Trnava, Slovakia)
 • Prof. Silvia Pokrivčáková (Trnava University, Slovakia)
 • Prof. Françoise Raby (Université Paul Sabatier, Toulouse 3, France)
 • Assoc. Prof. Mariana Sirotová (Ss Cyrilus and Methodius University in Trnava, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Katarína Slobodová Nováková (Ss Cyrilus and Methodius University in Trnava, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Zuzana Straková (Prešov university, Slovakia)
 • dr. Marta Szymańska (Pedagogical University in Cracow, Poland)
 • Assoc. Prof. Ivana Šimonová (University in Hradec Králové, Czech Republic)
 • Prof. Eva Vitézová (Trnava University, Slovakia)
 • Assoc. Prof. Anna Zelenkova (Academy of Sciences of the Czech Republic)

Organising Committee

 • PhDr. Monika Banášová, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Michal Bodorík, PhD. (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia)
 • Mgr. Roman Čančinov (Prešov University, Slovakia)
 • Mgr. Dušan Fedič, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • PaedDr. Eva Frýdková, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • PaedDr. Denisa Gunišová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Mgr. Štefan Ižák (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • PaedDr. Nina Kozárová (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • Mgr. Daniela Kušnierová (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Alžbeta Lobotková, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Veronika Michvociková (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Pavel  Miškařík (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • PhDr. Jozef Pecina, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • PaedDr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešov University, Slovakia)
 • Mgr. Taťána Součková (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Mgr. Adam Uhnák, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • PhDr. Ladislav Župčan, PhD. (University of St. Cyril and Methodius, Slovakia)