Doterajší organizátori a partneri konferencií Výzvy 2014 - 2018

 

Európska komisia - zastúpenie na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Európske centrum pre moderné jazyky v Grazi, Rakúsko

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity v Trnave

a OZ SlovakEdu Nitra