Výzvy2019: Registrácia

 

Termín: do 11. mája 2019 (vrátane)

Registračný formulár: pozri dolnú časť tejto stránky

 

Ako postupovať:

1. Prihláste svoj abstrakt.

2. Zašlite vyplnený registračný formulár.

3. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

4. Uhraďte konferenčný poplatok.

5. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

6. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

7. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.

 


Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 11. mája 2019 (vrátane)

 

 

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 11. 5. 2019.

Registračné poplatky:

A. základná registrácia - publikum:  10 EUR na školu (bez ohľadu na počet učiteľov, ktorých škola vyšle)

poplatok zahŕňa (pre každého účastníka zvlášť): konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy 2019, konferenčné občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, stolová voda), tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B . základná registrácia - autori príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2019, konferenčné občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN a doi),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN a doi) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku (doi).

C. základná registrácia - doktorandi: 40 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2019, konferenčné občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku. Rovnaká výška poplatku platí aj pre doktorandov, ktorí prihlásia virtuálne príspevky (tu poplatok nezahŕňa občerstvenie, ale poštové náklady na zaslanie všetkých konferenčných materiálov autorovi).

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN), posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, konferenčné občerstvenie a obed pre 2 reprezentantov, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť bezplatného prezentovania 1 workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (e-Zborník abstraktov, e-Zborník príspevkov).

 
Publikovanie príspevku v časopise sa hradí samostatne po kladnom posúdení príspevku redakčnou radou časopisu. Príspevky z konferencie Výzvy2019 majú 30% zľavu z publikačného poplatku.
 
Obedy nie sú súčasťou registračného poplatku. V prípade záujmu si obed (podávaný v reštaurácii hotela Holiday Inn Trnava) môžete doobjednať v registračnom formulári (business menu podľa aktuálnej ponuky): 9,- EUR na osobu a deň.
 
Ďalšie možnosti stravovania v okolí miesta konferencie:
 
reštaurácia Zbojnícke bašty
penzión Patriot
reštaurácia U Zvonca (
vegánska reštaurácia Forky´s

 

 

Spôsoby platby

a) bankový prevod:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)
  •  

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú, do 11. mája 2019 (vrátane) po odrátaní bankového poplatku.
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť /všetky služby budú objednané).

 

Výzvy 2019: Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: