Výzvy2019: Registrácia

 

Termín: do 24. septembra 2019 (vrátane)

Registračný formulár: pozri dolnú časť tejto stránky

 

Ako postupovať:

A: Učitelia a študenti učiteľstva, publikum

1. Vyplňte registračný formulár (dole) a odošlite. Registrácia je bez poplatku.

2. Od organizátorov dostanete potvrdenie o registrácii e-mailom.

 

 

B. Prezentéri a vystavovatelia:

1. Prihláste svoj abstrakt.

2. Zašlite vyplnený registračný formulár.

3. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

4. Uhraďte konferenčný poplatok.

5. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

6. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

7. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.

 


Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 24. septembra 2019 (vrátane)

 

 

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie potvrdenia o účasti (publikum), faktúry na zaplatenie konferenčného poplatku a na povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 26. 9. 2019.

Registračné poplatky:

     A. základná registrácia - publikum:  0 EUR 

registrácia účastníkom umožňuje vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy 2019, konferenčný balík, potvrdenie o účasti.

B. základná registrácia - autori príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2019, konferenčné občerstvenie počas prestávok, obed (3-chodové business menu), tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN a doi),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN a doi) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku (doi).

C. základná registrácia - doktorandi: 40 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2019, konferenčné občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN a doi) alebo - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku. Rovnaká výška poplatku platí aj pre doktorandov, ktorí prihlásia virtuálne príspevky (tu poplatok nezahŕňa občerstvenie, ale poštové náklady na zaslanie všetkých konferenčných materiálov autorovi).

    D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 60 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN), posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN a doi). Po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

    E. registrácia vystavovateľa: 75 EUR. Registrácia zahŕňa: výstavný priestor, energie, wifi, konferenčné občerstvenie pre 2 reprezentantov, uvedenie názvu a loga vo všetkých konferenčných materiáloch a prelinkovanie na webstránke konferencie, distribúcia reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, možnosť bezplatného prezentovania 1 workshopu pre učiteľov, umiestnenie reklamy v e-Zborníku abstraktov a e-Zborníku príspevkov.

 

Spôsob platby:

bankový prevod:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

 

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú, do 12. septembra 2019 (vrátane) po odrátaní bankového poplatku.
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť /všetky služby budú objednané).
 
 

Obed

nie je súčasťou základného registračného poplatku. Možnosti stravovania v okolí miesta konferencie:
U Zvonca (
vegánska reštaurácia Forky´s
pekáreň Chlieb náš

 

Výzvy 2019: Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: