Program

Finálny program bude uverejnený dňa 31. 5. 2019
 
Predbežný program
 
 
12. jún 2019
  8:30 - 9:00 Otvorenie 
  9:00 - 11:00 prednášky pre učiteľov a verejnosť, workshopy a diskusia
11:00 - 11:30 Prestávka (káva, čaj)
11:30 - 13:00 workshopy pre učiteľov
 
počas celého dňa: prezentácie aktivít a produktov jazykových škôl, predajné výstavy jazykových škôl učebníc, interaktívne ukážky jazykových hier, počítačových programov, CALL nástrojov pre školy a pod.)
 
 
13. jún 2019
  8:30 - 9:00 Otvorenie 
  9:00 - 11:00 prednášky pre učiteľov a verejnosť, workshopy a diskusia
11:00 - 11:30 Prestávka (káva, čaj)
11:30 - 13:00 workshopy pre učiteľov
13:00            Ukončenie
 
počas celého dňa: prezentácie aktivít a produktov jazykových škôl, predajné výstavy jazykových škôl učebníc, interaktívne ukážky jazykových hier, počítačových programov, CALL nástrojov pre školy a pod.)