Program

Finálny program
si stiahnete tu:
 
 
Rámcový program

9:00 – otvorenie Uličky jazykov (hlavná budova Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23)

9:30 otvorenie konferencie Výzvy2019 (Malý Berlín, Štefánikova 4)

9:45 - 10:15 plenárna prednáška

10:15 – 11:00 rokovanie v sekciách

                     sekcia A: Jazykové vzdelávanie

                     sekcia B: IKT v jazykovom vzdelávaní

11:00 – 11:20 prestávka

11:20 – 12:20 workshopy

                     sekcia A: Jazykové vzdelávanie

                     sekcia B: IKT v jazykovom vzdelávaní

12:30 – tombola, ukončenie konferencie

 
počas celého dňa: prezentácie aktivít a produktov jazykových škôl, predajné výstavy jazykových škôl učebníc, interaktívne ukážky jazykových hier, počítačových programov, CALL nástrojov pre školy a pod., zábavné podujatie Ulička jazykov (hlavná budova TRnavskej univerzity, Univerzitné námestie, Univerzitný parčík, Malý Berlín).