Program

Finálny program bude uverejnený dňa 19. 9. 2019
 
Rámcový program
 
25. 6. 2019

- neformálna večera, prechádzka historickým jadrom Trnavy, večerná prehliadka historických budov Trnavskej univerzity

(nie je súčasťou registrácie)

 
26. jún 2019
  8:00 - 9:00 Registrácia účastníkov, občerstvenie na privítanie
  9:00 Slávnostné otvorenie s kutúrnym programom - Európsky deň jazykov v Trnave
  9:30 - 11:00 plenárne prednášky pre učiteľov / výstavy pre verejnosť / workshopy pre žiakov
11:00 - 11:30 Prestávka
11:30 - 13:00 workshopy pre učiteľov / výstavy pre verejnosť / workshopy pre žiakov / vedecká časť
13:00 - 14:00 obed
14:00 - 15:30 workshopy pre učiteľov / vedecká časť
15:30 - 16:00 Slávnostné ukončenie
 
počas celého dňa: prezentácie aktivít a produktov jazykových škôl, predajné výstavy jazykových škôl učebníc, interaktívne ukážky jazykových hier, počítačových programov, CALL nástrojov pre školy a pod.)