Dôležité termíny:

 • Registrácia účastníkov/učiteľov (organizačné pokyny): do 10. 6. 2023

 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 31. 5. 2023 (vrátane), pokyny

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 3 pracovných dní

 • Registrácia vystavovateľov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2023
 • Registrácia prednášateľov/prezentérov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2023
 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 5. 6. 2023
 • Konferenčné dni: 13. jún 2023 v Bratislave a 16. jún v Poprade
 • Zaslanie príspevkov a reklamných materiálov na publikovanie: do 30. 6. 2023 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: september 2023

 

Organizačné poznámky:

Informácie pre učiteľov (metodická časť) a registrácia TU

Informácie pre autorov (vedecká časť) a registrácia TU

Informácie pre vystavovateľov a registrácia TU

 

Kontaktná osoba:

Marcela Rapantová, sekretariát KAJl PdF TU, +421 33 5939 540, rapantova.marcela@truni.sk

Organizátori konferencie

 

Konferencia Výzvy2023 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

  

    

 

Srdečne Vás pozývame na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

 • metodické workshopy pre učiteľov
 • prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií
 • Vedecké prednášky  a referáty
 

Miesta konania:

Bratislava:  Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - Petržalka
 
Miesto konferencie - 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy
 
Poprad: Kongresové centrum AquaCity (miestnosť II), Športová 1397/1, Poprad
Hotel AquaCity Seasons, Poprad – aktualizované ceny na rok 2023
 

Program:

Program - 13. 6. 2023 - Bratislava

Program - 16. 6. - Poprad  

 

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok nasledujúcich vystavovateľov:

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

E@I

Littera

Macmillan SK

Megabooks SK

Oxford University Press

preskoly.sk

Slovak Ventures

WocaBee

 

Ceny do tomboly pre účastníkov konferencie darovali:

 
Konferencia Výzvy2023 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253