Dôležité termíny:

 • Registrácia účastníkov/učiteľov (organizačné pokyny): do 10. 6. 2023

 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 31. 5. 2023 (vrátane), pokyny

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 3 pracovných dní

 • Registrácia vystavovateľov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2023
 • Registrácia prednášateľov/prezentérov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2023
 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 5. 6. 2023
 • Konferenčné dni: 13. jún 2023 v Bratislave a 16. jún v Poprade
 • Zaslanie príspevkov a reklamných materiálov na publikovanie: do 30. 6. 2023 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: september 2023

 

Organizačné poznámky:

Informácie pre učiteľov (metodická časť) a registrácia TU

Informácie pre autorov (vedecká časť) a registrácia TU

Informácie pre vystavovateľov a registrácia TU

 

Kontaktná osoba:

Marcela Rapantová, sekretariát KAJl PdF TU, +421 33 5939 540, rapantova.marcela@truni.sk

Organizátori konferencie

 

Konferencia Výzvy2023 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

  

    

 

Srdečne Vás pozývame na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

 • metodické workshopy pre učiteľov
 • prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií
 • Vedecké prednášky  a referáty
 

Miesta konania:

Bratislava:  Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - Petržalka
 
Miesto konferencie - 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy
 
Poprad: Kongresové centrum AquaCity (miestnosť II), Športová 1397/1, Poprad
Hotel AquaCity Seasons, Poprad – aktualizované ceny na rok 2023
 

Program:

Program - 13. 6. 2023 - Bratislava

Program - 16. 6. - Poprad  

 

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok nasledujúcich vystavovateľov:

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

E@I

Littera

Macmillan SK

Megabooks SK

Oxford University Press

preskoly.sk

Slovak Ventures

WocaBee

 

Ceny do tomboly pre účastníkov konferencie darovali:

 
Konferencia Výzvy2023 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania