Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a SlovakEdu

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vedecké prednášky  a referáty

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

9. - 10. jún 2023


 

PROGRAM KONFERENCIE

bude uverejnený 15. mája 2023

 

Zaslanie abstraktu (do 30.4.2023)

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Zvoľte súbor

Zaslanie príspevku do zborníka (do 30. 6. 2023)

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Registrácia účastníka

Registrácia účastníkov nie je povinná. Potrebná je len v prípade, že účastník požaduje vystavenie potvrdenia o účasti na konferencii. Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: 

 

 

 

 

 

Dôležité termíny:
 • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 30. 4. 2023 (vrátane), šablóna-abstrakt

 • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 5. 5. 2023 (vrátane)

 • Zverejnenie finálnej podoby programu: 15. 5. 2023
 • Publikovanie e-zborníka abstraktov: 9. 6. 2023

 • Konferenčné dni: 9. - 10. jún 2023
 • Zaslanie príspevku na publikovanie: do 30. 6. 2023 (vrátane) šablóna-príspevok

 • Publikovanie e-zborníka príspevkov: september 2023

 

Hlavné témy konferencie:

 • všetky aspekty vyučovania jazykov

 • e-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 • profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 
Pracovné jazyky konferencie: slovenčina a angličtina
 
Formy vystúpení
 • plenárne vystúpenie (35 min. vystúpenie + 10 min. diskusia)
 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (elektronický poster je potrebné doplniť o zvukový komentár)
 • online prezentácia - príspevky budú autori prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams, alebo autori môžu zaslať videonahrávky (ozvučené prezentácie), ktoré prehráme v MS Teams v čase vystúpenia podľa programu.

Konferencia Výzvy2023 sa realizuje ako súčasť nasledujúcich projektov a prezentuje ich priebežné výsledky:
 • VEGA 1/0262/21:  Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
 • KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
 • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania

 

Výzvy2023 - Akceptované abstrakty

Neboli nájdené žiadne záznamy.