Registrácia vystavovateľa

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Výzvy2023: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Informácie pre vystavovateľov

Súčasťou každého prednáškového dňa sú predajné výstavy učebníc, odbornej literatúry a pomôcok.
 
Registračné poplatky pre vystavovateľov: 1 deň = 70 EUR, 2 dni = 100 EUR

  

Denný registračný poplatok vystavovateľa zahŕňa:

  1. výstavný priestor (min. 4x2m, 2 stoly 150x60 cm, 2 miesta na sedenie, zdroj el. energie, wifi),
  2. vymedzený časový priestor pre metodický workshop
  3. distribúciu katalógov, informačných a reklamných materiálov v účastníckych balíčkoch rozdávaných pri registrácii,
  4. publikovanie reklamy v konferenčných publikáciách,
  5. zverejnenie názvu a loga vystavovateľa ako partnera podujatia na stránke podujatia s „preklikom“ na vlastnú stránku vystavovateľa (podľa požiadaviek vystavovateľa).

 

Po vyplnení registračného formulára zašleme kontaktnej osobe vystavovateľa potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na účet podujatia zašleme na e-mail kontaktnej osoby potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry Vám zašleme poštou.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253