Vančová, H. (Ed.) (2023). Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023: Abstrakty. Nitra: SlovakEdu.

 

Vančová, H. & Pokrivčáková, S. (Eds.). 2023. Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2023. Hradec Králové: Gaudeamus.

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253