Zaslanie abstraktu (do 31. 5. 2023)

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Registračný formulár - autori a prezentéri (do 31. 5. 2023)


Zaslanie príspevku (do 30. 6. 2023)Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Informácie pre autorov/prezentérov

 
Vážení autori,
prijímame abstrakty na vedecké príspevky, praktické workshopy, webináre a postery pre konferenciu Výzvy2023: Súčasné výzvy v jazykovom vzdelávaní: Ako ďalej?
 
Hlavné témy konferencie:
 • inkluzívne vyučovanie jazykov, podpora žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
 • umelá inteligencia a moderné digitálne prostriedky v jazykovom vzdelávaní
 

Ostatné témy konferencie:

 • všetky aspekty vyučovania jazykov

 • e-learning a digitálne prostriedky pre jazykové a cudzojazyčné vzdelávanie

 • vyučovanie cudzojazyčnej literatúry a kultúry v digitálnom priestore

 • hodnotenie žiakov v čase kombinovanej a dištančnej výučby

 • profesijná príprava natívnych a nenatívnych učiteľov cudzích jazykov

 • CLIL, bilingválne vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

 • príprava učiteľov pre vyučovanie materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie

 • súčasný stav a potreba inovácií v cudzojazyčnom vzdelávaní na Slovensku a vo svete

 

Formy vystúpení

 • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia; virtuálne príspevky budú autori prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams)
 • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • webinár (online vystúpenie s praktickými ukážkami metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
 • poster (postery budú prezentované v samostatnej sekcii, autori majú byť pripravení prezentovať poster pred publikom a diskutovať o ňom)
 
Publikačné možnosti:
Jednotlivé konferenčné príspevky budú anonymne posúdené (double-blind review) vybranými recenzentmi.
Akceptované príspevky v slovenskom a českom jazyku budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých príspevkov s ISBN, ktorý bude publikovaný vo vydavateľstve Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové, Česká republika). Jednotlivé príspevky budú v kategórii V2.
Akceptované príspevky v anglickom jazyku budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých príspevkov s ISBN, ktorý bude publikovaný vo vydavateľstve Cambridge Scholars (Veľká Británia). Jednotlivé príspevky budú v kategórii V2.
 
Ako postupovať:
1) Zašlite svoj abstrakt (šablónu nájdete tu, formulár na zaslanie nájdete na tejto stránke vpravo hore).
2) Do 5 pracovných dní dostanete vyjadrenie organizátorov konferencie o akceptovaní/zamietnutí abstraktu.
3) Registrujte sa na konferenciu - zvoľte si miesto a deň, formu svojho príspevku a dajte organizátorom vedieť svoje ďalšie požiadavky (registračný formulár je na pravej strane tejto webstránky).
4) Prezentujte svoj príspevok na konferencii.
5) Zašlite svoj príspevok na publikovanie (formulár na zaslanie je na tejto webstránke vpravo).