Dôležité termíny:

  • Registrácia účastníkov/učiteľov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2024

  • Zasielanie abstraktov príspevkov: do 15. 5. 2024 (vrátane), pokyny

  • Potvrdenie o akceptácii abstraktu: do 3 pracovných dní

  • Registrácia vystavovateľov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2024
  • Registrácia prednášateľov/prezentérov (organizačné pokyny): do 31. 5. 2024
  • Zverejnenie finálnej podoby programu: 1. 6. 2024
  • Konferenčné dni: 5. jún 2024 v Bratislave a 7. jún v Prešove
  • Zaslanie príspevkov a reklamných materiálov na publikovanie: do 31. 5. 2024 (vrátane) šablóna-príspevok

  • Publikovanie e-zborníka príspevkov: september 2024

 

Organizačné poznámky:

Informácie pre učiteľov (metodická časť) a registrácia TU

Informácie pre autorov (vedecká časť) a registrácia TU

Informácie pre vystavovateľov a registrácia TU

 

Kontaktná osoba:

Marcela Rapantová, sekretariát KAJl PdF TU, +421 33 5939 540, rapantova.marcela@truni.sk 

 

Srdečne Vás pozývame na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Tematické priority:

1) Vyučovanie jazykov v kontexte prebiehajúcej kurikulárnej reformy

2) Ako pripraviť, realizovať a hodnotiť vyučovanie jazykov s umelou inteligenciou za chrbtom?

3) Tipy a námety pre vyučovanie jazykov v inkluzívnej triede

4) Jazykové vzdelávanie pre život a prax (ESP, CLIL, projektové vyučovanie a pod.)


 
 

Miesta konania:

Bratislava:  Aula, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - Petržalka
 
Miesto konferencie - 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy
 
Prešov: Inštitút anglistiky a amerikanistiky, FF Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 1, Prešov
146 recenzie Prešovská univerzita v Prešove (Univerzita) v Prešov  (Prešovský)
 
Prešovská univerzita - oma.sk
 

Program:

Program - 5. 6. 2023 - Bratislava

Program - 7. 6. - Prešov  

 

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

vedecké prednášky  a referáty
 

Súčasťou konferencie sú výstavy učebníc, metodických materiálov a učebných pomôcok nasledujúcich vystavovateľov:

Megabooks SK

Oxford University Press


 

Ceny do tomboly pre účastníkov konferencie darovali:

  

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253