Výzvy2024: Zaslanie abstraktu (do 15. 5. 2024)

do 15. 5. 2024

Zvoľte súbor

Informácie pre autorov/prezentérov

 
Vážení autori,
prijímame abstrakty na vedecké príspevky, praktické workshopy, webináre a postery pre konferenciu Výzvy2024: Súčasné výzvy v jazykovom vzdelávaní: Ako ďalej? Svoj abstrakt zašlite do 15. 5. pomocou formulára (vpravo).
 
Tematické priority:
1) Vyučovanie cudzích jazykov v kontexte prebiehajúcej kurikulárnej reformy
2) Ako pripraviť, realizovať a hodnotiť vyučovanie cudzích jazykov  s umelou inteligenciou za chrbtom?
3) Tipy a námety pre vyučovanie cudzích jazykov v inkluzívnej triede
 

Formy vystúpení

  • príspevok v sekcii (15 min. vystúpenie v sekcii + 5 min. diskusia; virtuálne príspevky budú autori prezentovať počas živého spojenia v čase konferencie v MS Teams)
  • workshop (praktické ukážky metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
  • webinár (online vystúpenie s praktickými ukážkami metodických postupov s aktívnou účasťou publika, 25 min. ukážky + 5 min. diskusia)
  • poster (poster bude autor prezentovať pred publikom a diskutovať o ňom)
 
Publikačné možnosti:
Jednotlivé konferenčné príspevky budú anonymne posúdené (double-blind review) vybranými recenzentmi.
Akceptované príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku vedeckých príspevkov s ISBN
 
 
Ako postupovať:
1) Zašlite svoj abstrakt (šablónu nájdete tu, formulár na zaslanie nájdete na tejto stránke vpravo hore).
2) Do 5 pracovných dní dostanete vyjadrenie organizátorov konferencie o akceptovaní/zamietnutí abstraktu.
3) Registrujte sa na konferenciu - zvoľte si miesto a deň, formu svojho príspevku a dajte organizátorom vedieť svoje ďalšie požiadavky (registračný formulár je na pravej strane tejto webstránky).
4) Prezentujte svoj príspevok na konferencii.
5) Zašlite svoj príspevok na publikovanie (formulár na zaslanie je na tejto webstránke vpravo).


 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253