Výzvy2024: Registrácia vystavovateľa (do 31. 5. 2024)

Prosím, vyplňte nižšie uvedené údaje:Výzvy2024: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Informácie pre vystavovateľov

Súčasťou každého prednáškového dňa sú predajné výstavy učebníc, odbornej literatúry a pomôcok.
 
Registračné poplatky pre vystavovateľov: 1 deň = 70 EUR, 2 dni = 100 EUR

  

Denný registračný poplatok vystavovateľa zahŕňa:

  1. výstavný priestor (min. 4x2m, 2 stoly 150x60 cm, 2 miesta na sedenie, zdroj el. energie, wifi),
  2. vymedzený časový priestor pre metodický workshop
  3. distribúciu katalógov, informačných a reklamných materiálov v účastníckych balíčkoch rozdávaných pri registrácii,
  4. publikovanie reklamy v konferenčných publikáciách,
  5. zverejnenie názvu a loga vystavovateľa ako partnera podujatia na stránke podujatia s „preklikom“ na vlastnú stránku vystavovateľa (podľa požiadaviek vystavovateľa).

 

Po vyplnení registračného formulára zašleme kontaktnej osobe vystavovateľa potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Po pripísaní poplatku na účet podujatia zašleme na e-mail kontaktnej osoby potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry Vám zašleme poštou.

Následne dostane vystavovateľ podrobné organizačné informácie (príchod, parkovanie, úprava priestoru, odovzdanie darov do tomboly, obed, odchod a pod.).  

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Journal of Language and Cultural Education Journal of Language and Cultural Education
Department of English Language and Literature
Faculty of Education
Priemyselna 4
P. O. BOX 9
918 43 Trnava
SLOVAKIA
+421 948 632253