Program medzinárodnej konferencie pre učiteľov cudzích jazykov

LLCE2015: Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

Piatok 15. mája 2015

 

Detailný program: tu

 

Postery:

 Reflection and Its Role in the Development of Pedagogical Content Knowledge  (Jana Chocholatá, Czech Republic)

Vliv integrace didaktického překladu do výuky anglického jazyka na rozvoj řečové dovednosti čtení (Lada Klímová, Czech Republic)

Materials in CLIL classes: a case study (Michaela Sepešiová, Slovakia) 

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence prostřednictvím výuky psaní v anglickém jazyce (Pavla Jahodová, Czech Republic) 

 

  • od 10:00 do 16:00: Výstava učebných materiálov a pomôcok pre cudzojazyčné vzdelávanie 

  • miesto: Synagóga, výstavná sieň, 1. poschodie

  • Vystavovatelia:

  •