Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku - ako ďalej?

Medzinárodný vedecký výbor konferencie

LLCE2015: Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

 
 • doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph. D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovích, Česká republika)
 • doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et. PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Jana Bírová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • PaedDr. Katarína Bockaničová PhD. (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • PaedDr. Danica Gondová, PhD. (Žilinská univerzita, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph. D. (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika)
 • doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph. D. (Masarykova univerzita v Brne, Česká republika)
 • prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. (prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (Žilinská univerzita, Slovensko)
 • Ing. Beata Menzlová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Eva Obžerová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave)
 • Mgr. Jana Paľková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko)
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • doc. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Univerzita v Hradci Králové, Česká republika)
 • PhDr. Zuzana Tabačková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
 • Mgr. Klára Uličná, Ph. D. (Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika)
 • PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Členovia Medzinárodného vedeckého výboru konferencie LLCE2015: Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej? sú zodpovední za posúdenie a zrecenzovanie všetkých zaslaných abstraktov a konferenčných príspevkov/posterov/workshopov, a teda aj za kvalitu všetkých konferenčných vystúpení a publikácií. Táto konferencia uplatňuje metódu dvojitého anonymného posudzovania, ktorá sa považuje za všeobecne akceptovanú metódu vedeckého posudzovania a je nevyhnutnou súčasťou vedeckého publikačného procesu.

Vedúci jednotlivých sekcií konferencie (Session Chairman Committee)

 • doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et. PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko) - anglický jazyk, English
 • doc. PaedDr. Jana Bírová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko) - francúzsky jazyk, French
 • PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko) - nemecký jazyk, German
 • Prof.PhDr. Eva Kollárová, PhD. (prezidentka Asociácie rusistov Slovenska, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko) - ruský jazyk, Russian
 • Mgr. Jana Paľková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko) - španielsky jazyk, Spanish
 • Ing. Beata Menzlová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko) - CLIL
 • PaedDr. Eva Obžerová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave, Slovensko) - Rozvoj plurilingvizmu

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Michal Bodorík (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • PhDr. Denisa Ďuranová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Michal Hudec (SlovakEdu, o.z.)
 • Mgr. Zuzana Lichá (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko)
 • Mgr. Mária Schmidtová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Mária Spišiaková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko)
 • Mgr. Zuzana Šimková (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Barbora Tancerová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Jana Trníková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Ivana Žemberová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)