LLCE2017: Zaslanie registrácie do samostatnej SK – CS sekcie

Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a odborovej didaktike

 

Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 15. júna 2017 (vrátane)

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletiyovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 12. júla 2016.

Registračné poplatky

Výška registračného poplatku je individuálna a záleží od rozsahu služieb, ktoré budete požadovať. Poplatok si môžete vypočítať z nasledujúcich položiek:

Základný konferenčný servis = 80 EUR

zahŕňa: administratívne spracovanie prihlášky a registrácie, vstup na všetky plenárne vystúpenia a do všetkých sekcií, konferenčná taška (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.), tlačený konferenčný program, certifikát o účasti, zverejnenie v zozname účastníkov, konferenčné občerstvenie počas prestávok.

Služby prezentujúcim autorom konferenčných príspevkov = 40 EUR

zahŕňa: certifikát autora, posúdenie abstraktu a po kladnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v e-zborníku abstraktov, prezentačný priestor, anonymné recenzné posúdenie príspevku a po kladnom vyjadrení recenzentov jeho publikovanie v špeciálnom čísle časopisu LLCE alebo 30% konferenčná zľava na publikovanie finálneho príspevku v niektorom z vedeckých časopisov SlovakEdu  (JoLaCE, LLCE or CLEaR).

Služby autorom virtuálnych príspevkov = 40 EUR

zahŕňa: certifikát autora, posúdenie abstraktu a po kladnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v e-zborníku abstraktov, publikovanie príspevku vo virtuálnej sekcii, anonymné recenzné posúdenie príspevku a po kladnom vyjadrení recenzentov jeho publikovanie v špeciálnom čísle časopisu LLCE alebo 30% konferenčná zľava na publikovanie finálneho príspevku v niektorom z vedeckých časopisov SlovakEdu  (JoLaCE, LLCE or CLEaR).

Večerná prehliadka Florencie so sprievodcom a malým občerstvením  (11. júl 2017) = 30 EUR

Spoločenská večera v toskánskom štýle (12. júl 2017) = 40 EUR

Záverečný obed (13. 7. 2017) = 30 EUR

Poznámky:

1. Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa nezúčastnia na konferencii osobne, registračný poplatok neplatia. Budú uvedení v zozname účastníkov (Contact list) a dostanú certifikáty o účasti/o prezentovaní na konferencii (Certificate of Attendance/Certificate of Author), ale konferenčný servis a konferenčné materiály dostane len prítomný prezentér.

2. Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa na konferencii zúčastnia osobne, sa riadne registrujú a platia príslušný registračný poplatok. Do poplatku sa im však nezapočítava položka "Služby prezentujúcim autorom konferenčných príspevkov" ani  "Služby autorom virtuálnych príspevkov". V tomto prípade majú nárok na kompletný konferenčný servis a kompletné konferenčné materiály.

3. Registračný poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie, poistenie, stravovanie mimo konferencie a publikačné poplatky časopisov.

Faktúra za publikovanie bude vystavená po kladnom posúdení príspevku. Publikovanie príspevku v časopise bude fakturované samostatne len tým autorom, ktorých príspevky budú kladne posúdené recenzentmi a odporúčané na publikovanie.

Spôsoby platby

a) bankový prevod:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

b) PayPal (na adresu slovakedu@gmail.com)

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. mája 2017 (vrátane).
  • 50% vložného (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. júna 2017 (vrátane).
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť.

LLCE2017: Registrácia účastníka SK-CZ sekcie konferencie

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: