Výzvy 2017: Organizátori a partneri

 

Európska komisia - zastúpenie na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

Národní institut pro další vzdělávání v Praze

Európske centrum pre moderné jazyky v Grazi, Rakúsko

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity v Trnave

Katedra klasických jazykov FF Trnavskej univerzity v Trnave

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ústav moderních jazyků a literatur FHS v Zlíně, Česká republika

Katedra pedagogiky PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

a OZ SlovakEdu Nitra

 

 

 

Medzinárodný vedecký výbor konferencie

Členovia Medzinárodného vedeckého výboru konferencie sú zodpovední za posúdenie a zrecenzovanie všetkých zaslaných abstraktov a konferenčných príspevkov/posterov/workshopov, a teda aj za kvalitu všetkých konferenčných vystúpení a publikácií. Táto konferencia uplatňuje metódu dvojitého anonymného posudzovania, ktorá sa považuje za všeobecne akceptovanú metódu vedeckého posudzovania a je nevyhnutnou súčasťou vedeckého publikačného procesu.
 
 • PaedDr. Katarína Bockaničová PhD. (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • PhDr. Eva Farkašová, CSc. (Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa v Bratislave, Slovensko)
 • PaedDr. Danica Gondová, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. PhDr. Erika Juríková, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Ing. Beata Menzlová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave, Slovensko)
 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. (Univezita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
 • doc. Zuzana Straková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Univerzita v Hradci Králové, Česká republika)
 • prof. PhDr. Eva Vitézová, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (SAV Bratislava, Trnavská univerzita, Slovensko)
 • PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)

Organizačný výbor konferencie

 • Mgr. Michal Bodorík, PhD. (Trnavská univerzita, Slovensko)
 • Mgr. Roman Čančinov (Prešovská univerzita, Slovensko)
 • PhDr. Marie Černíková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze, Česká republika)
 • Mgr. Anna Krnáčová (Štátny pedagogický ústav v Bratislave)
 • Mgr. Zuzana Lichá (Štátny pedagogický ústav v Bratislave)
 • Mgr. Zuzana Lukáčová (Prešovská univerzita, Slovensko)
 • Mgr. Martina Matyášová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • PaedDr. Adela Melišeková Dojčanová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
 • Mgr. Barbora Pavelová (Prešovská univerzita, Slovensko)
 • PaedDr. Eva Obžerová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave)
 • Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
 • Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
 • Mgr. Zuzana Zajacová (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)

 

Tombola:

Ceny do tomboly venovali:

vydavateľstvo Portál SK – dve publikácie (Pedagogická encyklopédia a Veľký psychologický slovník)  v hodnote 120 EUR

pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s . r. o.BYSTRÍK ­— slovenská didaktická postrehová hra

BYSTRÍK je výbornou pomôckou pri učení a opakovaní abecedy, gramatických pravidiel slovenského jazyka a jednoduchých matematických príkladov.

Slovak Ventures, s.r.o.  – darčekový balíček (didaktická hra, sada anglických čítaniek, hrnček a i.) v hodnote 50€

vydavateľstvo Infoa2 knižné balíčky

Havava, s.r.o. – 3 darčekové baíčky (kniha Na ceste za dvojjazyčnosťou a hrnček na kávu)

Oxford Bookshop Banská Bystrica - knižné publikácie vydavateľstva Oxford University Press

Macmillan Education - knižné publikácie vydavateľstva Macmillan

 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili nasledujúci vystavovatelia - partneri: