Výzvy2017: Registrácia / Registration

 

Deadline: 25 October 2017

Registration form: see far below

 

Ako postupovať:

1. Prihláste svoj abstrakt.

2. Do 7 dní dostanete vyjadrenie o prijatí/odmietnutí abstraktu.

3. Zašlite vyplnený registračný formulár.

4. Obratom dostanete potvrdenie a faktúru na úhradu registračného poplatku.

5. Uhraďte konferenčný poplatok.

6. Dostanete potvrdenie o skompletizovaní registrácie.

7. Váš príspevok bude zaradený do programu konferencie.

8. Zašlite nám Váš príspevok do konferenčných publikácií.

 


Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 25. októbra 2017 (vrátane)

 

 

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletizovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 2. 11. 2017.

Registračné poplatky:

A. základná registrácia - publikum:  10 EUR na školu (bez ohľadu na počet učiteľov, ktorých škola vyšle)

poplatok zahŕňa (pre každého účastníka zvlášť): konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy 2017, konferenčné občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, stolová voda), tlačený program konferencie, certifikáty  účastníka konferencie/autora.

B . základná registrácia - autori príspevkov, workshopov alebo posterov: 80 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2017, konferenčné občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN a doi),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN a doi) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku (doi).

C. základná registrácia - doktorandi: 40 EUR

poplatok zahŕňa: konferenčný balíček, vstup do všetkých sekcií konferencie Výzvy2017, konferenčné občerstvenie počas prestávok, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN),  posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku. Rovnaká výška poplatku platí aj pre doktorandov, ktorí prihlásia virtuálne príspevky (tu poplatok nezahŕňa občerstvenie, ale poštové náklady na zaslanie všetkých konferenčných materiálov autorovi).

D. registrácia autorov virtuálnych príspevkov: 70 EUR.

zahŕňa: konferečný balíček, tlačený program konferencie, certifikáty účastníka konferencie/autora, posúdenie, spracovanie a publikovanie abstraktu v e-Zborníku abstraktov (online, s ISBN), posúdenie príspevku pre publikovanie v konferenčnom e-Zborníku (online, s ISBN) - po kladnom vyjadrení recenzentov zahŕňa aj samotné spracovanie, publikovanie a digitálnu archiváciu príspevku, poštové náklady na zaslanie konferečných materiálov a publikácií.

E. registrácia vystavovateľa: 100 EUR (zahŕňa: výstavný priestor, konferenčné občerstvenie a obed pre 2 reprezentantov, distribúciu reklamných materiálov v konferenčných balíčkoch pre účastníkov, energie, možnosť bezplatného prezentovania 1 workshopu pre učiteľov, publikovanie reklamy v tlačenom programe konferencie (max. A4) a v ostatných konferenčných publikáciách (e-Zborník abstraktov, e-Zborník príspevkov).

Doplňujúce služby a poplatky (záujem o ich zabezpečenie je potrebné označiť v registračnom formulári):
  • obed v reštaurácii hotela Academia: 7,- EUR na osobu a deň
  • večera v reštaurácii hotela Academia: 7,- EUR na osobu a deň

 

Publikovanie príspevku v pravidelnom čísle niektorého z časopisov SlovakEdu (JoLaCE, LLCE or CLEaR) - sa hradí samostatne po kladnom posúdení príspevku redakčnou radou časopisu. Príspevky z konferencie Výzvy2017 majú 30% zľavu z publikačného poplatku.

Spôsoby platby

a) bankový prevod:

  • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
  • SWIFT code: SUBASKBX
  • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
  • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

Zrušenie registrácie

  • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú, do 1. októbra 2017 (vrátane).
  • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť /všetky služby budú objednané).

 

Registrácia účastníka konferencie / Registration

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje / Please, fill in the following form: