Výzvy2017: Publikácie

A) e-Zborník abstraktov

Všetky akceptované abstrakty sú publikované v e-Zborníku abstraktov (ISBN 978-80-89864-06-5).

B) e-Zborník&y príspevkov

Vybrané príspevky, ktoré prešli anonymným recenzentským posúdením (double blind peer review), boli uverejnené v  e-Zborníku príspevkov (1. diel) (ISBN 978-80-89864-03-4) a e-zborníku príspevkov (2. diel) (ISBN 978-80-89864-11-9).

.

C) Časopisy

Vybrané príspevky boli publikované v časopisoch SlovakEdu: