Registrácia do samostatnej SK – CS sekcie

Aktuálne trendy a inovácie v modernej pedagogike a psychológii

v rámci 3. medzinárodnej vedeckej konferencie

Language, Literature and Culture in Education 2016,

ktorá sa bude konať 12. - 14. júla 2016 na Univerzite Ca´Foscari v Benátkach (Taliansko)

 

Termín registrácie pre všetkých účastníkov konferencie (prednášateľov, účastníkov a vystavovateľov): do 15. júna 2016 (vrátane)

Z organizačných dôvodov požadujeme, aby sa zaregistroval každý účastník konferencie individuálne, vrátane prednášateľov, prezentérov, druhých a ďalších autorov, poslucháčov a vystavovateľov. Údaje z registračného formulára sú jediným podkladom pre vydanie faktúr na zaplatenie konferenčného poplatku, na vydanie účastníckych certifikátov a povolenie vstupu do konferenčných priestorov.

Registračný formulár nájdete na tejto stránke nižšie (po informácii o spôsoboch platby).

Po vyplnení registračného formulára dostanete na Váš e-mail do 2-3 dní potvrdenie o jeho prijatí a faktúru na zaplatenie registračného poplatku. Registrácia je ukončená až v momente pripísania registračného poplatku na účet konferencie. V závislosti od spôsobu uhradenia poplatku (bankový prevod, PayPal, Western Union) a banky, ktorej služby využívate, môže peňažný transfer trvať aj 3-4 dni. Po pripísaní poplatku na účet konferencie Vás na Váš e-mail zašleme potvrdenie o prijatí poplatku a skompletiyovaní Vašej registrácie. Originál faktúry obdržíte spolu s certifikátmi v konferenčných materiáloch dňa 12. júla 2016.

Registračné poplatky:

 

 Registračné poplatky

platby do 15. 05.2016
(vrátane)

platby po 15. 05. 2016

A

Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

250 EUR

280 EUR

B

Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

210 EUR

240 EUR

C

Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie: plenárni prednášatelia, prezentéri príspevkov v sekciách, posterov a workshopov

180 EUR

210 EUR

D

Registračný poplatok pre autorov virtuálnych príspevkov

150 EUR

180 EUR

E

Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

180 EUR

210 EUR

F

Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

150 EUR

180 EUR

G

Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov

110 EUR

140 EUR

H

Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa nezúčastnia na konferencii osobne, registračný poplatok neplatia. Budú uvedení v zozname účastníkov (Contact list) a dostanú certifikáty o účasti/o prezentovaní na konferencii (Certificate of Attendance/Certificate of Author), ale kompletné konferenčné materiály dostane len prítomný prezentér.

0 EUR
 

*

Pozn.: Druhí, tretí a ďalší autori, ktorí sa na konferencii zúčastnia osobne a/alebo majú záujem o zaslanie všetkých konferenčných materiálov, sa registrujú ako zúčastnení a neprezentujúci účastníci (registrácie typu E-G)  a platia príslušný registračný poplatok. V tomto prípade majú nárok na kompletný konferenčný servis a kompletné konferenčné materiály dostanú všetci autori príspevku.

 

A. Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • posúdenie abstraktu a po kaldnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v CD zborníku abstraktov,
 • posúdenie príspevku do časopisu International Journal on Language, Literature and Culture in Education
 • výlet loďou na Murano a Burano
 • návšteva Dóžovho paláca

B. Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • posúdenie abstraktu a po kaldnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v CD zborníku abstraktov,
 • posúdenie príspevku do časopisu International Journal on Language, Literature and Culture in Education
 • výlet loďou na Murano a Burano

C. Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných a aktívnych účastníkov konferencie zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • posúdenie abstraktu a po kaldnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v CD zborníku abstraktov,
 • posúdenie príspevku do časopisu International Journal on Language, Literature and Culture in Education

D. Registračný poplatok pre autorov virtuálnych príspevkov zahŕňa:

 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • tlačený konferenčný program
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • posúdenie abstraktu a po kladnom vyjadrení jeho publikovanie na web stránke konferencie a v CD zborníku abstraktov,
 • zverejnenie príspevku vo virtuálnej sekcii konferencie na jej web stránke,
 • posúdenie príspevku do časopisu International Journal on Language, Literature and Culture in Education
 • poštové náklady na zaslanie všetkých konferenčných materiálov po skončení konferencie (zaslaný balík obsahuje: kompletnú konferenčnú tašku, certifikáty, faktúru za registračný poplatok a CD zborník abstraktov).

E. Plný registračný poplatok (na 3 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • výlet loďou na Murano a Burano
 • návšteva Dóžovho paláca

F. Znížený registračný poplatok (na 2 dni) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora
 • výlet loďou na Murano a Burano

G. Znížený registračný poplatok (na 1 deň) pre prítomných, ale neprezentujúcich účastníkov zahŕňa:

 • vstup do všetkých sekcií konferencie LLCE2016
 • konferenčné občerstvenie počas prestávok
 • tlačený konferenčný program
 • konferenčnú tašku (vrátane informačného balíka, turistického balíka, suvenírov a pod.)
 • certifikát o účasti a/alebo certifikát autora

Poznámka: Registračné poplatky nezahŕňajú nákaldy na ubytovanie, stravovanie a publikačný poplatok časopisu.

Publikovanie príspevku v časopise bude fakturované samostatne len tým autorom, ktorých príspevky budú kladne posúdené recenzentmi a odporúčané na publikovanie. Faktúra za publikovanie bude vystavená po kladnom posúdení príspevku.

Spôsoby platby

a) bankový prevod:

 • názov účtu: SlovakEdu, banka: Vseobecna uverova banka
 • SWIFT code: SUBASKBX
 • IBAN: SK91 0200 0000 0024 6487 9956
 • špecifický symbol: (vpíšte číslo faktúry)

b) PayPal (na adresu slovakedu@gmail.com)

c) WesternUnion

Kontaktujte organizačný výbor, aby Vám poskytol potrebné údaje.

Zrušenie registrácie

 • Plné vložné (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. mája 2016 (vrátane).
 • 50% vložného (po odpočítaní poplatkov na peňažné prevody) vrátime účastníkom, ktorí o to požiadajú do 15. júna 2016 (vrátane).
 • Po tomto termíne už nebudeme schopní registračný poplatok vrátiť.
 

 

Registrácia účastníka SK-CZ sekcie konferencie LLCE2016

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: