Zasielanie príspevkov, virtuálnych príspevkov a posterov

do SK-CZ sekcie konferencie LLCE2016

Formulár na zasielanie príspevkov a posterov nájdete na tejto stránke nižšie (po pokynoch)

Zasielanie príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formáte doc a pdf) do 15. júna 2016. Odporúčanú štruktúru príspevku nájdete tu
 • Elektronický formulár na zaslanie príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: LLCE2016_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Všetky registrované konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným posúdením (double blind peer review). Kladne posúdené príspevky budú následne publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101). Podmienkami na publikovanie príspevku v časopise sú: uznaná registrácia, zaplatený registračný poplatok najneskôr do 15. júna 2016 a kladné recenzné posudky.

Zasielanie posterov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje postery zasielať elektronicky (vo formáte pdf) do 15. júna 2016. Postery môžu mať veľkosť max. A1 (594mm x 840mm).
 • Elektronický formulár na zaslanie posterov nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: LLCE2016_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • V konferenčných publikáciách môžu byť publikované len tie abstrakty a príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval najneskôr 15. jäna 2016.
 • Všetky registrované konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným posúdením (double blind peer review). Kladne posúdené príspevky budú následne publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101). Podmienkami na publikovanie príspevku v časopise sú: uznaná registrácia, zaplatený registračný poplatok najneskôr do 15. júna 2016 a kladné recenzné posudky.

Zasielanie virtuálnych príspevkov

 • Ak ste dostali potvrdenie o akceptovaní Vášho abstraktu, je potrebné sa čo najskôr zaregistrovať tu a následne môžete svoje príspevky zasielať elektronicky (vo formate doc a pdf) do 15. júna 2016. Odporúčaný formát príspevku nájdete tu.
 • Elektronický formulár na zaslanie virtuálneho príspevku nájdete tu. V prípade technických problémov môžete svoj príspevok zaslať v doc. a pdf formáte aj priamo editorom konferenčných publikácií na adresu: slovakedu@gmail.com. V takom prípade svoj dokument nazvite takto: LLCE2016_Vaše priezvisko_ID abstraktu.
 • Virtuálne príspevky budú počas konferencie zverejnené vo virtuálnej sekcii konferencie tu
 • Všetky registrované konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným posúdením (double blind peer review). Kladne posúdené príspevky budú následne publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísle časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101). Podmienkami na publikovanie príspevku v časopise sú: uznaná registrácia, zaplatený registračný poplatok najneskôr do 15. júna 2016 a kladné recenzné posudky.
 • V konferenčných publikáciách môžu byť publikované len tie abstrakty a príspevky, ktorých autor (alebo jeden z autorov) sa zaregistroval najneskôr 15. júna 2016.
 • Ako doplnok k virtuálnemu príspevku môžu autori prezentovať (a publikovať) aj videonahrávky a/alebo ppt prezentácie. Aj tieto videonahrávky a/alebo ppt prezentácie je potrebné zaslať do 15. júna 2016 (na adresu slovakedu@gmail.com).

Zasielanie príspevkov, workshopov, posterov a prezentácií do SK - CZ sekcie konferencie LLCE2016

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor