Program konferencie

LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?

 

 na zobrazenie programu klikni  tu

 

Virtuálna sekcia konferencie

bude aktívna od 28. 4. 2016 do 30. 6. 2016 tu

 1. Nové výzvy pro jazykové vzdělávání – dokumentární film Cizí jazyky pro život 

Alena Faberová, Národní institut dalšího vzdělávání, ČR, ID Výzvy2016-511b

2. Grafická kniha ako interpretačný a učebný problém (alebo predpoklad rozvíjania detského myslenia a schopnosti učiť sa)

Martina Petríková, PU Prešov, SR, Výzvy2016-500 

3. Seriál a sitkom na hodine anglického jazyka

Ester Demjanová, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, ester.demjanova@student.upjs.sk  

4. Vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu pedagogicko-psychologického poradenstva

Erik Žovinec, UKF v Nitre, SR, ID Výzvy2016-605

5. Critical analysis of pronunciation mistakes made by Slovak learners

Michal Bodorík, UKF v Nitre, SR, ID Výzvy2016-407 

 6. Analysis of CLIL learners’ written products 

Jana Trníková, UKF v Nitre, SR

7. Challenges and prospects of EFL teacher education in Slovakia

Zuzana Straková, PU Prešov, SR

8. Learning disabilities and foreign language learning in Slovakia

Ivana Cimermanová, PU Prešov, SR

9. The importance of educational assessment in CLIL

Michaela Sepešiová, PU Prešov, SR

10. EFL Teachers’ Subjective Theories about Pronunciation Training (Supported by Internet Sources)

Juraj Datko, UKF v Nitre, SR, ID Výzvy2016-402 

11.  Flexibility in the use of LMS Moodle in English Lexicology Blended Learning Course 

Jana Puschenreiterová, UKF v Nitre, SR, ID Výzvy2016-405

12. Deutsch.info – bezplatný online kurz nemčiny (nielen) pre samoukov

Peter Baláž, Education @Internet, o.z., SR

13. Kvalitný obsah pre e-learning

Peter Baláž, Education @Internet, o.z., SR

 

Výstavy jazykových učebníc a učebných pomôcok a tombola

Výstavy a prezentácie posledných noviniek z oblasti učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie jazykov, ako aj záverečnú tombolu pre účastníkov konferencie,  organizačne a materiálne zabezpečili nasledujúci vystavovatelia (v abecednom poradí):

 • AITEC, s.r.o. Bratislava
 • CK Školní zájezdy, s.r.o. Brno
 • dr. Josef Raabe Slovensko
 • Edukácia@Internet, Partizánske
 • Foreign Language Publications
 • Goethe Institut, Bratislava
 • Havava, s.r.o.
 • Macmillan Education, Prešov
 • Megabooks SK Bratislava
 • Meggy, s.r.o.
 • Nadácia Volkswagen Slovakia
 • Nakladatelství Infoa
 • Orbis Pictus Istropolitana, s. r. o. Bratislava
 • Oxford University Press Bratislava
 • Oxico Bratislava
 • Polyglot, s.r.o., Praha
 • Slovak Ventures, s.r.o.
 • SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
 • Vydavateľstvo Terra