Konferenčné publikácie

 

 A. Zborník abstraktov 

Zborník obsahuje abstrakty všetkých akceptovaných a prednesených vystúpení - získaj tu

Citujte ako:

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej? Zborník abstraktov /Book of Abstracts. Nitra: SlovakEdu, 2016. ISBN 978-80-971580-8-8

 

B. Zborník príspevkov

Konferenčné príspevky, ktoré boli pozitívne posúdené recenznou radou, sú publikované vo viacjazyčnom multimediálnom CD zborníku.

Citujte ako:

Šimková, Z. & Sorádová, D. (Eds.) (2016). LLCE2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Nitra: SlovakEdu.   ISBN 978-80-89864-00-3

 

C. Časopis

Vedecké príspevky, ktoré boli pozitívne recenzne posúdené (double-blind reviewing), sú publikované v špeciálnom viacjazyčnom čísla časopisu the International Journal on Language, Literature and Culture in Education (ISSN 2453-7101).

Špeciálne číslo časopisu otvoríte tu