LLCE2020 Accepted abstracts

Social identity in Canadian French as a second language programs

Hilary Walton, University of Toronto, Canada;    Abstract: This study examines whether second language educational programs influence students’ psychological and cognitive attachment to their same-program peers (i.e., social identity). Social identity has shown to have important...

Realist Playfulness in relation to heritage: imaginary vs. Documentary (When we’ll stop playing, then we’ll disappear)

Andreea Grecu Ciupala, University of Civil Engineering in Bucharest, Romania;     Abstract: Playfulness / key to youth without depreciation and to a life without boredom, why wouldn’t we imagine ways by which we can enliven museum experiences while keeping the scientific...

Vybrané metódy rozvíjania jazykovej gramotnosti stimulujúce tvorivé a kritické myslenie u detí v predškolskom veku

Lenka Šutovcová, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovensko;     Abstrakt: Problematika rozvoja tvorivého a kritického myslenia vo vzťahu k nadobúdaniu ranej gramotnosti je dlhodobo predmetom záujmu odbornej verejnosti. Aktuálnosť témy potvrdzuje aj množstvo publikovaných...

Postoje a názory budúcich učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov na využívanie moderných komunikačných technológií v pregraduálnej príprave

Veronika Michvocíková, Univeryita sv. Cyrila a Metoda, Slovensko;      Abstrakt: Predkladaný príspevok pozostáva z teoretickej a empirickej časti. Cieľom je zisťovanie, a následná analýza postojov a názorov vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov...

Komparácia hodnotenia pedagogických disciplín vysokoškolskými študentmi a ich cvičnými učiteľmi v pregraduálnej príprave učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov

Mariana Sirotová, University of SS Cysrilus and Methodius, Slovakia;     Abstrakt: Príprava budúcich učiteľov sa realizuje na univerzitách. Príspevok predkladá komparáciu názorov vysokoškolských študentov – budúcich učiteľov a názorov učiteľov z praxe na obsah, metodiku...

Tourism undergraduates’ attitudes towards cultural diversity

Zuzana Sándorová, Lenka Tkáč-Zabáková, & Dominika Hlavinová Tekeliová, Constantine the Philosopher University, Slovakia;    Abstract: It is generally acknowledged that in these days of massive migration, increasing ethnocentrism and culturally diverse communities fostering a...

Ch. Felix Weisse, Translator of Mrs. Pinchard’s Didactic Dramas

Serena Spazzarini, University of Genoa, Italy;      Abstract: Christian Felix Weisse (1726-1804), mainly known as German playwright and writer for children during the late Enlightenment, boasted a huge production as translator, and rightly he is defined a cultural mediator...

How to discredit an opponent and get away with it: discourse analysis of communicative strategies

Elena Kusotskaya, St.Petersburg State University, Russia;     Abstract: This research is based on the debates of the 2019/2020 Democratic Party presidential primaries in the USA and considers aggressive verbal behaviour in highly conflictive social-political discourse, namely...

Satisfaction rates with supporting activities for teachers living outside of Slovak Republic

A.Douskova, S.Karikova, D.Smalley, M.Valent, Matej Bel University, Slovakia;       Abstract: As part of a long term co-operation between the University of Matej Bel in Banska Bystrica, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the...

Impacts of Covid-19 Pandemic on the Translator’s Profession and Crisis-related Translator Training

Ramunė Kasperavičienė & Jurgita Motiejūnienė, Kaunas University of Technology, Lithuania;     Abstract: The lockdown of economies worldwide due to Covid-19 pandemic in the first half of 2020 has made huge impacts on industries, including the translation business world. The...