LLCE2017 Virtual session

 

The virtual session of the conference will be active from July 11th, 2017 to December 31st, 2017

To discuss the papers/presentations/video presentations in the session, the audience can contact authors via e-mail addresses published in the papers.

 

(Re-)Contextualisation and Remediation in The Poetry of Albert Ostermaier

Jan Demcisak, FF UCM Trnava, Slovakia, ID LLCE2017-153

abstract

presentation

Filozofickosť a meditatívnosť v rozprávkových textoch

Gabriela Magalová, Trnava University, Slovakia, ID LLCE2017-170

abstract   

presentation    

New strategies of publishing children´s literature in Slovakia

Eva Vitézová, Trnava University, Slovakia, ID LLCE2017-175

abstract

presentation

Komparatistika ako edukačný prostriedok porozumenia a komunikácie: Niekoľko poznámok ku kategórii "národné" a "svetové"

Anna Zelenková, Slovanský ústav AV ČR Praha, Czech republic, ID LLCE2017-186

anotácia

 text    

Culture in the Waste Land

Anton Pokrivčák, University of Ss. Cyril and Methodius, Slovakia, ID LLCE2017-187

abstract

presentation

Kultúrny kapitál v edukácii dospelých Rómov a Rómiek z marginalizovaných komunít

Ivana Pirohová & Marek Lukáč, Prešov University, Slovakia, ID LLCE2017-174

anotácia

presentation

Development of EFL literacy with technology support at lower proficiency levels

Zuzana Straková, Prešov University, Slovakia, ID LLCE2017-179

abstract

presentation

Undergraduate Tourism Students’ Views on the Importance of Being Interculturally Competent Speakers of a Foreign Language

Zuzana Sándorová, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, ID LLCE2017-186

abstract

presentation

Teaching literary analysis – methodological challenges

Silvia Pokrivcakova, Trnava university, Slovakia, ID LLCE2017-180

abstract

presentation